Anders gaan denken, is anders doen. OVT Ontwikkeling probeert altijd voorop te lopen als het gaat om innovaties en duurzaamheid.  Onze ambities gaan verder dan alleen de aandacht voor het realiseren van energiezuinige gebouwen. Duurzaam betekent voor ons toekomstgericht ontwikkelen en comfortabel wonen met gebruik van schone energie.

Trias Energetica

Vanaf dag 1 sinds het bestaan van onze onderneming (opgericht in 2013) staat Trias Energetica hoog in het vaandel staan. Dit principe hanteren wij nog steeds. Dit uit zich in hoge isolatiewaardes waarin  en de inzet van duurzame energie (bijvoorbeeld zonne-energie).

Natuurinclusief bouwen

Bij alle nieuwe projecten houden we standaard rekening met de natuur. Of het nou de gebouwen betreft, of de omgeving, of allebei. We willen dat hier voldoende ruimte voor meegenomen wordt. Zo beoordelen wij project specifiek wat de beste plekken zijn om inbouwkasten voor broedende vogels en/of vleermuizen toe te passen. In ons project Houtoevers in Zeewolde passen we eenden-korven toe en hebben we nestkasten voor vleermuizen ingemetseld. Daarnaast passen wij groene daken toe en geven bewoners advies hoe slim om te gaan met terreinverhardingen en verlichting.

Klimaatadaptief

De klimaatverandering zorgt voor een verhoogde kans op hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen. Het is van groot belang dat wij ons aanpassen aan deze veranderingen. Een voorbeeld van hoe wij binnen onze projecten rekening willen houden met de klimaatsverandering is het gebruikmaken van bodemwarmte (Geohita). Met een collectieve installatie zorgen we ervoor dat de woningen voorzien worden van duurzame en betrouwbare warmte en koude

We proberen altijd vooruit te kijken en waar mogelijk voor op te lopen. Dit heeft erin geresulteerd dat we mede initiatiefnemers zijn van de ondernemingen Geohita en Startblock.

Samenwerkingen