Met veel plezier mooie projecten maken die waarde toevoegen; dat is waar wij naar streven. Samen met opdrachtgevers, partners en bewoners creëren we woon- en leefplezier.

Kopers en omwonenden

Het beste resultaat krijg je door samen te werken. Om deze reden proberen we (potentiële) kopers én omwonenden zoveel mogelijk mee te nemen in het ontwikkelproces. Door in gesprek in gesprek te gaan op (online) informatiebijeenkomsten en door middel van enquêtes halen we waardevolle input op. Voorbeelden hiervan zijn de enquête die we hebben uitgezet voor de gebiedsontwikkeling Ens Fase 3 en verschillende online bijeenkomsten voor het project Stadsbaken. 

Bouwteam

Voor al onze projecten werken we vanaf het begin met een bouwteam. Binnen een bouwteamsamenwerking doorlopen de opdrachtgever (OVT Ontwikkeling) en aannemer gezamenlijk de ontwerpfase. Door middel van samenwerking worden optimalisaties gezocht in het ontwerp met betrekking tot kwaliteit en kosten. Na afloop van de bouwteamfase onderhandelen de opdrachtgever en opdrachtnemer over de uitvoering van het werk. Uitgangspunt hierbij is dat de betreffende aannemer ook de uitvoering op zich neemt.

'T Wild Marknesse nieuwbouwappartementen
Starterswoningen OVT Ontwikkeling Vollenhove
5 Heerenhuizen Kraggenburg