We proberen altijd vooruit te kijken en waar mogelijk voor op te lopen. Dit heeft erin geresulteerd dat we mede-initiatiefnemers zijn van de ondernemingen Geohita, Startblock en het Aandeel Business Centrum. 

Geohita

OVT Ontwikkeling heeft in 2018 het initiatief genomen om samen met twee andere partijen Geohita op te starten. Wij zagen dat de lucht-water warmtepomp (het meest gebruikte systeem om woningen gasloos te verwarmen) ook nadelen met zich meebrengt. Het systeem functioneert op zich goed. Alleen in veel gevallen is de elektriciteitsrekening fors. Zeker voor de kopers die extra comfort wensen en een 500 liter vat als voorraadbuffer hadden gekozen. Als initiatiefnemers van Geohita vonden we het geen goed uitgangspunt dat kopers op voorhand moesten kiezen voor duurzaamheid of comfort. Daarnaast vonden we het gebruik van lucht-water warmtepompen architectonisch niet fraai en was de geluidshinder ook een punt van aandacht. De missie van Geohita is om voor woningbouwprojecten duurzame, collectieve warmtenetten te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren. Met haar projecten ontzorgt Geohita de ontwikkelaar, de bouwer én de bewoner en draagt ze bij aan de verduurzaming van de woningbouw in Nederland.

Meer informatie over Geohita 

Startblock

Naast de innovatie van Geohita is OVT-ontwikkeling ook de medeoprichter en bedenker van Startblock. Het idee is ontstaan om de bouw te versnellen. We willen een bijdrage leveren aan het woningtekort en betaalbare woningen voor starters realiseren. Dit gebeurt volledig in de fabriek waar de woningen compleet in zes dagen worden gebouwd en in 1 module in zijn geheel naar de bouwplaats worden gebracht. De woningen worden gebouwd van een circulaire  CLT houten constructie. Op de bouwplaats zijn maar in een hele korte periode een aantal bouwbewegingen nodig om een project af te ronden. Naast de beperking van stikstof uitstoot is dus de overlast voor de omgeving zeer beperkt.

Meer informatie over Startblock 

Aandeel Business Centrum

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Om deze reden hebben wij  het initiatief genomen voor het realiseren van het Aandeel Business Centrum in Emmeloord. In de zoektocht naar een plek waar ondernemers plezierig kunnen werken, ondernemen en groeien zagen we een mogelijkheid. Het Aandeel Business Centrum biedt een plek aan zelfstandig ondernemers die op zoek zijn naar een eigen werkplek in een moderne kantooromgeving. Door met elkaar voorzieningen te delen, zoals de keuken, de printer, vergaderruimtes en de schoonmaak bespaar je kosten. Door het delen van kennis, uitwisseling van ervaringen, gesprekken en betrokkenheid bij je medeondernemers in het Aandeel Business Centrum, voelt het als ‘collega’s’ van elkaar.

Meer informatie over het ABC

Nieuwbouwpand commerciële ruimte en appartementen Emmeloord